Averto: vi uzas malnovan retumilon, kiu ne subtenas la nunajn retnormojn. Ni ne povas garantii, ke tiu ĉi retejo ĝuste aspektos por vi. Se eble, bonvolu ekuzi pli aktualan.

Interkulturo

inter vi, mi, kaj niaj kulturoj

ĉefpaĝo

 

Bonvenon al la paĝaro de Interkulturo!

Tiu ĉi paĝaro celas subteni grupojn kiuj partoprenas en la projekto Interkulturo. La ideo de Interkulturo estas ke grupoj de diversaj landoj duope interŝanĝu sciojn kaj spertojn pri kulturaj temoj. Vi trovas pli pri tio en ĝenerale pri interkulturo.

Tiu ĉi projekto estas financita kun subteno de Eŭropa Unio kaj Esperantic Studies Foundation.

Kiel uzi la paĝaron?

Por povi uzi la paĝaron vi bezonas modernan retumilon. Precizajn klarigojn pri tio kaj pri kelkaj partoj de la paĝaro vi trovas ĉe helpopaĝoj.

Novaĵoj

2005-05-21
Nova temesploro: Kultura Ŝoko

Renkontoj kaj kontaktoj kun aliaj homoj ĉiam portas al ni amason de surprizoj. Sed kial la agoj kaj reagoj de aliaj ŝajnas al ni surprizaj kaj neatenditaj? Esplori tion ni povas kadre de la nova esplortemo Kultura Ŝoko".

Por registritaj grupoj: bonvolu enmeti vian prezenton ĉe retpaĝo.
Por individuoj: bv sendi viajn respondojn per reta formularo. Via prezento estos aldonita al la paĝaro.

Limdato por sendi kontribuojn estas la 31a de Julio.
2005-05-21
Partoprenu novan kvizon!

Ni invitas ĉiujn partopreni nian novan kvizon Bestoj.
La limdato por sendi respondojn al kvizodemandoj estas la 30a de junio. Gajnintoj de la kvizo ricevos valorajn premiojn (abonon al la revuoj Kontakto kaj Juna Amiko, librojn ks).
2005-05-21
Alvoko al kunlaboro de grupgvidantoj de Interkulturo
Aperis la unua numero de la revuo Juna Amiko por la jaro 2005, la unua kun la nova 52-paĝa amplekso. Tiun revuon eldonas ILEI, kiu samtempe estas kun-fondinto de la projekto "Interkulturo". En la nova numero 6 paĝoj estas dediĉitaj al la rubriko "Interkultura Mondo". Tiu rubriko (redaktata di Lena Nadikova, Rusio) kiu aperos regule estos ligo inter la grupoj de Interkulturo. Ĝi krome prezentas la projekton al pli vasta legantaro.

Ni volonte sendos la aktualan numeron al ĉiuj grupgvidantoj de la IK. Por ricevi ĝin, bv sendi vian poŭtan kaj retan adresojn al adreso de Stefan MacGill: stefan.macgill cxe galamb.net
2005-05-21
Kontribuu al la rubriko "Interkultura Mondo"

La nova rubriko "Interkultura Mondo" kiu ekde nun regule aperos en la revuo Juna Amiko serĉas kontribuantojn. Unu el celoj de la rubriko estas prezenti la grupojn partoprenantajn en la projekto. Bv sendi sinprezentan artikolon de via grupo kun aldonaj fotoj/desegnoj kaj artikoletoj pri interkulturaj temoj al prizroganto de la rubriko Elena Nadikova: lena_espero ĉe mail.ru.
2005-05-21
Interkulturo en konferencoj kaj festivaloj
Elisabetta Cirio, respondeculino pri KER (Komisiono pri Eksteraj Rilatoj de TEJO) prelegos pri E-projektoj por interkultura edukado kaj lingvolernado: Interkulturo, Lingva Prismo kaj Lernu! en internacia studenta festivalo GriStuF 2005 en Greifswald, Germanio, 04-12 Junio 2005. Plian informon pri la Festivalo trovu ĉi tie.

Programkomitato de internacia studenta renkontiĝo ISWI (International Student Week in Ilmenau [Internacia Studenta Semajno]) en Germanio, 20-29 Majo 2005, akceptis prelegproponon de pola studentino Malgorzata Nitkowska pri la projekto Interkulturo inter 350 akceptitaj el 1450 proponitaj prelegoj.

Trovu plian informon pri la evento ĉi tie.